Print this page

مهرليزري

21 ارديبهشت 1394
Author :  

ازهرآنچه دوست دارید بدون محدودیت مهربسازید!


قابلیت ساخت مهرازروی نمونه امضاهای ظریف :قابل توجه كساني كه امضائشان هميشه يكسان نبوده و درامضا چك ها مشكل دارند.

مناسب برای مهندساني كه درروز احتياج دارند صدها ورقه ونقشه را تاييد وامضا نمايند.

قابلیت ساخت مهربه صورت ترام های کم رنگ وپررنگ(ساخت مهرازروی عکس های رنگی)

قابليت ساخت مهرازروي طرحهاي ظريف همانند طرح پيوست شده

ساخت مهرفوری

 

قابليت ساخت مهر از روی عكس 

ساخت مهرلیزری

 

سایز مهرلیزری

مهرلیزری

مهرفوری

7463 Views
مدیر سایت

Latest from  مدیر سایت